Gebruiksvoorwaarden

Wie we zijn

Onze website adres is: https://staging.ceos4climate.eu.

Alhoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Wij zullen eventuele onnauwkeurigheden die ons worden gemeld zo snel mogelijk corrigeren. De documenten moeten niet worden beschouwd als rechtsgeldige documenten en kunnen allerlei onvolkomenheden bevatten. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch CEOs4climate, noch de houder van deze website kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site voorkomen. CEOs4climate wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade die deze virussen kunnen veroorzaken. CEOs4climate behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site te allen tijde te wijzigen. Noch CEOs4climate, noch de houder van deze website kan verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie op deze website en enige aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze website. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd.

Inspirerend:

De informatie op deze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een aanbod om te kopen of te verkopen. Voor de prijzen die op onze website staan, streven wij ernaar om de werkelijkheid en de beoogde prijzen zo zorgvuldig mogelijk weer te geven. Fouten die zich voordoen en die herkenbaar zijn als programmeer- en/of typefouten, vormen nooit een reden om aanspraak te maken op een contract en/of overeenkomst. Het gebruik van de documenten die u op deze website kunt downloaden heeft tevens een informatief karakter.

Links naar andere websites:

Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. CEOs4climate kan niet garanderen dat externe informatie relevant, actueel en/of correct is. De op deze site genoemde partners, organisaties en internetadressen zijn objectief gekozen met als enige doel de bezoekers van onze site te voorzien van de meest relevante en volledige informatie. Wij kunnen echter niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig, juist en/of bijgewerkt is. De vermelding van deze partners en/of verwijzing naar producten betekent niet dat zij worden aanbevolen boven andere soortgelijke bedrijven of producten die niet op onze site worden vermeld. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Advies via de website:

Indien er direct of indirect via de website advies wordt gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere beslissingen van persoonlijke en/of zakelijke aard, worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat CEOs4climate hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient altijd een deskundige ter zake te raadplegen voor aanvullende informatie over het advies op maat van uw situatie. Het aanvragen van informatie of een offerte door middel van de contactformulieren op deze website geeft op geen enkele wijze aanleiding tot een verplichting van beide partijen.

Intellectuele eigendomsrechten:

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere onderdelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CEOs4climate of derden. Het is verboden om de informatie (anders dan nodig om de website te bekijken) die via deze website wordt aangeboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CEOs4climate op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, en te verkopen. of enige rechten daarop over te dragen of te verlenen aan derden.

Ongeoorloofd gebruik van de website:

U gaat akkoord

  1. De informatie niet onrechtmatig gebruiken.
  2. De website niet zodanig gebruiken dat de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  3. De website niet gebruiken voor het verzenden of plaatsen van computervirussen, of voor het verzenden of plaatsen van materiaal dat lasterlijk, obsceen of bedreigend is.
  4. De website niet gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, maar niet beperkt tot, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Meer informatie over de privacybepalingen en algemene voorwaarden is te vinden op www.ceos4climate.eu.