Van fossiele brandstof naar waterstof. De Belgische federale regering denkt toekomstgericht en heeft een waterstofambitie. Het federale regeerakkoord luidt dan ook als volgt: tegen 2030 wil België 3 tot 6 Twh waterstof in combinatie met andere hernieuwbare bronnen (o.a amoniak, methanol of methaan) invoeren. Tegen 2050 dient dit te stijgen naar 100 tot 165 Twh. Maar… is rijden op waterstof wel realistisch? Of leven we in een utopie? Het is mogelijk én realistisch. Meer zelfs, het is een onomkeerbare investering voor ondernemers om het klimaat erbovenop te helpen.

Transport als grote vervuiler

Geloof het of niet, de transportsector is één van de grootste vervuilers als het aankomt op CO2-uitstoot. Desondanks mogen we niet alle voertuigen als even vervuilend beschouwen en over dezelfde kam scheren. Auto’s en vrachtverkeer vormen de grootste vervuilers bij uitstek met een percentage van meer dan 20 procent. Daaropvolgend ranken lucht- en scheepvaart in de categorie CO2-boosdoener met samen een percentage van zo’n 7 procent. Een ommekeer van fossiele brandstof naar brandstofefficiëntie is dus geen overbodige groene stap binnen het bedrijfsleven. Het is broodnodig om de vastgelegde doelstellingen te behalen.

Elektrisch is niét de enige oplossing

Ondanks elektrisch rijden zich alsmaar meer inburgert, is het niet de enige manier om milieuvriendelijker te rijden. Althans, wat personenwagens betreft is het dat (momenteel) wel! Maar als we onze pijlen richten op grotere vervoersmiddelen, zoals vrachtwagens of scheepvaartuigen, ligt er nog een beter alternatief te lonken: waterstof.

Sidenote: Elektrisch rijden is een duurzaam alternatief is, maar je mag het niet volledig door een groene bril bekijken. Ieder voordeel gaat gepaard met een nadeel, wat ook hier het geval is.

  • De productie van accu’s vergt namelijk een combinatie van kobalt en lithium, wat naast schaars ook enorm vervuilend is.
  • Enkel geschikt voor relatief korte en kleine afstanden.
  • Niet honderd procent C02-vrij, de stroom waarmee ze opgeladen worden moet op termijn ook volledig groen en duurzaam zijn.

Een combinatie van verschillende oplossingen zal de mobiliteit van de toekomst vorm geven.

Waterstof als duurzame opportuniteit

Met CEO’s 4 Climate proberen we de meest duurzame alternatieven te belichten om samen met jou in te zetten op een groene voetafdruk. Waterstof is momenteel een enorme populariteit aan het opbouwen in het grote transportgebeuren. Wat is het? Een waterstofatoom is het lichtste en de meest voorkomende materie in het heelal (dat zich bovendien als eerste stof in de welbefaamde Tabel van Mendeljev begeeft). Waarom is waterstof het duurzaamste alternatief? Omdat er bij waterstof als brandstof enkel warmte en waterdamp vrijkomt. Van CO2-uitstoot is er geen sprake! Hoe komt het tot stand? Er zijn vier verschillende manieren om waterstof te produceren:

  1. Oxidatie
  2. Vergassing
  3. Stommethaanreformatie
  4. Elektrolyse

En.. welke manier moedigen we aan? Elektrolyse! Dat is namelijk de enige manier om waterstof te produceren zonder dat hier CO2-uitstoot aan te pas komt. De andere manieren doen namelijk deels beroep op fossiele brandstoffen, wat we in de mate van het mogelijke proberen te vermijden. Ben je geëngageerd om naar efficiënte brandstof over te schakelen voor grote voer- of vaartuigen? Samen met CEO’s 4 Climate kan je die omschakeling van fossiele- of elektrische brandstof naar waterstof maken. Samen gaan we bewust op zoek naar duurzame alternatieven die zowel het klimaat ten goede komen als het welzijn van je werknemers.

Reminder: Op 7 december 2021 vindt een infosessie plaats rond het opstellen van een convenant om ook waterstoftankstations te gaan voorzien, zo het eerste in Zuid-West-Vlaanderen.