De vraag naar duurzame jobs stijgt, dat meldt LinkedIn ons via hun Global Green Skills Report. Tijdens de pandemie werd de wereld getuige van een historische transformatie in hoe mensen werken, waarom ze werken en waar ze werken. LinkedIn verwijst naar deze historische transformatie als ‘The Great Reshuffle’. Ook tijdens deze ‘Great Reshuffle’ werd de samenleving geconfronteerd met de dringende noodzaak om te schakelen naar een groene economie.

The Great Green Reshuffle

Het bereiken van onze collectieve mondiale klimaatdoelstellingen is een gigantische taak en er is een inspanning van de hele economie voor nodig om die te verwezenlijken. Dat betekent dat we een transformatie nodig hebben in de vaardigheden en banen die mensen hebben, als we daar willen komen.

“Het goede nieuws is dat we op ons platform, dat wereldwijd bijna 800 miljoen leden telt, al een verschuiving naar groene vaardigheden en banen zien.” aldus LinkedIn. “Het aandeel ‘groen talent’ in de beroepsbevolking neemt wereldwijd toe, van 9,5% in 2015 naar 13,3% in 2021.”

Groene jobs

Banen zijn een cruciaal onderdeel van het gesprek over het bereiken van deze groene overgang. “We verwachten dat er in het komende decennium wereldwijd miljoenen nieuwe banen zullen worden gecreëerd als gevolg van het nieuw klimaatbeleid en de nieuwe klimaatafspraken.”

In werkelijkheid gaat het ook nog verder dan de groene jobs. We moeten inzoomen op de vaardigheden die deze banen mogelijk maken: groene vaardigheden. We hebben de afgelopen vijf jaar een groei met dubbele cijfers gezien voor tientallen groene vaardigheden. De snelst groeiende groene vaardigheden liggen op het gebied van ecosysteembeheer, milieubeleid en preventie van verontreiniging. Maar de overgrote meerderheid van groene vaardigheden wordt gebruikt in jobs die traditioneel niet groen worden gezien zoals wagenparkbeheerders, gezondheidswerkers en marketeers.

Groene vaardigheden

Groene vaardigheden zijn de bouwstenen van de groene overgang en de sleutel tot het ontsluiten van het menselijk kapitaal dat het zal aandrijven. We hebben meer kansen nodig voor mensen met groene vaardigheden, we moeten mensen bijscholen die momenteel niet over die vaardigheden beschikken en we moeten ervoor zorgen dat groene vaardigheden ingebouwd worden in de vaardigheden van toekomstige generaties.

Er bestaan verschillende termen die gebruikt worden bij een groene job of een groene vaardigheid. Wij zetten ze even op een rijtje:

  • Groene vaardigheden zijn vaardigheden die de ecologische duurzaamheid van de economische activiteiten mogelijk maken, zoals afvalpreventie, milieu sanering of duurzaam inkopen.
  • Groene banen zijn banen die niet kunnen worden uitgevoerd zonder kennis van groene vaardigheden.
  • Vergroende banen zijn banen die kunnen worden uitgevoerd zonder kennis van groene vaardigheden, maar waar die groene vaardigheden wel aanbod kunnen komen.
  • Groen talent is een persoon die expliciet groene vaardigheden heeft toegevoegd aan zijn profiel en/of werkzaam is in een groene of vergroende baan.

De nood aan groene jobs en groen talent blijft dus stijgen. Ook bij CEO’s 4 Climate zijn we steeds op zoek naar mensen met groen talent voor verschillende domeinen, zoals eventmanagement, marketing en sales. Bij interesse: mail naar info@ceos4climate.eu of schrijf je in voor onze jobdag