De afgelopen decennia is de impact van de mens op de aarde steeds meer voelbaar. Het klimaat verandert, er heerst ongelijkheid en armoede en daarbovenop zijn we bedolven onder tonnen vervuiling. Het is dus hoog tijd voor actie!

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals, ofwel SDG’s, opgesteld als universele oproep om de wereld te veranderen. Deze zijn opgedeeld in vijf thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Ontdek de doelstellingen hier:

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen moeten leiden tot het beëindigen van armoede, het beschermen van de planeet en het zorgen voor welvaart voor iedereen. De SDG’s zijn gericht op een omslag van ons economisch en maatschappelijk model.

De ambitie is groot, de motivatie nog groter. Wereldwijd werken verschillende landen samen om van de wereld een betere plaats te maken. De samenwerkingen zijn nodig om de doelen te halen. De SDG’s hebben een wereldwijd draagvlak waarbij elk land in hun beleid zijn eigen invulling geeft aan de doelstellingen.

SDG’s in je onderneming

Zonder een gezonde planeet, is een gezonde onderneming niet mogelijk. Ook als bedrijf kan u uw steentje bijdragen. Kies (enkele) SDG’s uit, implementeer ze systematisch in uw duurzaamheidsstrategie en breng ze met elkaar in verbinding in de bedrijfspraktijk.

Hoe kan je je engagement in de kijker plaatsen?

Communiceer in uw duurzaamheidsrapport over de inspanningen die u levert om de uitdagingen het hoofd te bieden. Specifieer welke actie(s) een invloed hebben op welke SDG. En niet onbelangrijk, probeer zoveel mogelijk anderen te inspireren om actief mee te werken aan een duurzamere toekomst.

Waar zet CEO’s 4 Climate op in?

SDG 3: Goede gezondheid

Onze dochteronderneming Care by CEO’s 4 Climate ontwikkelde de ‘CRM Fog’, een desinfectie vernevelaar die alle microben in de lucht en op het oppervlak doodt. Hiermee willen ze bedrijven en hun medewerkers ontzorgen op vlak van gezondheidspreventie.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Met ons project ‘Stroom van Eigen Kweek 2.3’ staan wij in voor de transformatie van u als energieafnemer naar u als energie-coproducent. Als centraal aanspreekpunt staan wij garant voor uw energie-ontzorging. Interesse om deel te nemen? Ontdek hier alle info.

SDG 9: Industrie, innovatie & infrastructuur

We richten een consortium op en gaan op zoek naar gronden die we kunnen voorzien van laadinfrastructuur. Het doel is om belangrijke knooppunten met elkaar te verbinden om zo de rijervaring van elektrische voertuigen te optimaliseren. Wilt u hieraan meewerken? Neem contact op met onze accountmanager Danny.

SDG 13: Klimaatactie

Aan onze naam ‘CEO’s 4 Climate’ is het overduidelijk dat wij ons ten volle inzetten voor het klimaat en een duurzame maatschappij. Via onze Climate Cafés willen we andere ondernemers informeren over de problematiek en begeleiden in oplossingen.

SDG 14: Leven onder water

We kijken uit naar een samenwerking met Go Ocean om kustlijnen en koraalriffen te herstellen en zo de oceaan te beschermen. To be continued…

SDG 15: Leven op het land

Samen met GoForest planten wij per nieuw lid 20 bomen in Congo. Dit brengt ons uiteindelijk al op meer dan 1700 bomen sinds de start van dit initiatief. Hiermee laten we een positieve ecologische, sociale en economische impact na.

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Onder het motto ‘Together Everyone Achieves More’ bouwden we een ecosysteem van partners uit. Dit ‘team’ staat ons bij met hun expertise om onze leden zo goed als mogelijk te begeleiden in hun transitie. Ook onze leden vormen samen een netwerk om naar een duurzamere ondernemerswereld te streven.