Vanuit zijn verleden als criminoloog is Maarten Van Damme al jaren bezig met het begeleiden van mensen. Met Enthousiasm (en Bouwbroers) wil hij betekenisvol en duurzaam ondernemen prioriteit geven. Want als je samenwerkt en iedereen dezelfde visie uitdraagt kan je snel verandering doorvoeren en beter performeren. In dit interview geeft hij toelichting over de impact van het welbevinden van werknemers.